ADAMCZEWSKI P.ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRAKTYCE PDF

June 18, 2020 0 By admin

Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Lewandowski J.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w. Zintegrowany system informatyczny w małym przedsiębiorstwie przemysłu Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. 1) Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kantor Wyd.

Author: Dougami Shanos
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 12 January 2007
Pages: 424
PDF File Size: 3.93 Mb
ePub File Size: 15.62 Mb
ISBN: 914-9-30741-890-2
Downloads: 55107
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daidal

Security of information, basic definitions, legislative p.zintegrlwane, principles of building security systems – micro and macro scale. Industrial intelligence, principles of information analysis, basic threats to the security of information.

Systems for the protection of information in Poland and selected countries in the world.

The shstemy and conditions of security of information. Threats and challenges connected with the state’s security of information: Means and methods for counteracting threats against security of information: Threats and challenges concerning security of information and IT security of Poland, eg. Security of information policy in Poland.

  HAROLD WILLMINGTON PDF

Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona wybrane problemy teorii i praktykiKantor Wyd. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C. Metody implementacji, Mikom, Warszawa Kolor Plus, Warszawa Modelowanie, PWE, Warszawa Skip to main menu Skip to submenu Skip to content.

On-line services of the University adzmczewski Warsaw You are not logged in log in. Course descriptions are protected by copyright. Copyright by University of Warsaw.

On-line services of the University of Warsaw. You are not logged in log in.

Institute of Political Sciences. This course is not currently offered.